Ремонт ТНВД

Наименование ТНВД Марка двигателя

ТНВД 771, 773

ГАЗ-544,-5441, Д-245,-442

ТНВД 60. 5-30 и их модификации

ЯМЗ-236

ТНВД 80.5-40

ЯМЗ-238, ЯМЗ-238М,Б,БМ

ТНВД ЯМЗ-240

ЯМЗ-240, ЯМЗ-240ИМ2

ТНВД ЯМЗ(СуперМаз-175)

ТМ38421, ТМ38421, 10, ТМ38486, ЯМ3-7511

ТНВД (СуперМаз 133)

ЯМЗ-236НЕ

ТНВД Motorpal (3,4 секц.) и их модиф

Д-240,243,245

ТНВД Motorpal (6 секц.) и их модиф.

Д-260

ТНВД 4-УТНМ

Д-50,Д-65,Д-240

ТНВД 4-ТН

А-41, СМД

ТНВД 6-ТН

А-01

ТНВД ЧТЗ

Д-160,180

ТНВД 4 УТНМ-И (Бычок)

Д-243,Д-245

ТНВД 2 УТН

Д-21

ТНВД НД 21

Д-21, 144

ТНВД НД 22

СМД-60

ТНВД 363

Д-260

ТНВД 33 (КАМАЗ)

740

ТНВД  BOSCH (8 секц.) и аналоги

 Е2-Е3

ТНВД BOSCH (6 секц.) и аналоги

 Е2-Е3

ТНВД BOSCH VE